Partime Job

There was an error in this gadget

Tuesday, 6 March 2012

Nazar Perlu segera ditunaikan

NAZAR adalah janji atau sumpah untuk berbuat baik. Dalam istilah fekah, nazar bermaksud mewajibkan diri untuk melakukan perkara yang tidak wajib dalam syarak demi mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut lafaz menunjukkan sedemikian.


Menurut Sayyid Sabiq (2000: III: 86) terdapat dua jenis nazar iaitu nazar yang bersyarat dan tidak bersyarat. Contoh bersyarat ialah `apabila aku sembuh daripada penyakit, aku akan memberi makan tiga orang miskin’.


Apabila sembuh daripada penyakit, nazarnya itu mesti ditunaikan terus. Jika seorang bernazar tanpa syarat seperti bernazar untuk sembahyang dua rakaat, dia perlu segera menunaikannya.

Allah berfirman yang bermaksud: “Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya...” (Surah al-Hajj ayat 29)

Jika masih belum menyempurnakannya, anda perlu segera berbuat demikian kerana ia seperti hutang yang perlu dilunaskan.

Apabila gagal menyempurnakan atau menarik balik, maka wajib membayar kifarah.


Sumber : MyMetro

No comments: